Geschiedenis

De Zalker Christelijke Gemengde Zangvereniging “Door Eendracht Verbonden” heeft in de loop der jaren enige gedaanteverwisselingen ondergaan. In 1944 werd ons koor opgericht als gemengde zangvereniging.

Zoals zo vaak liep in de jaren daarna het aantal leden terug en met name de mannen lieten het afweten waardoor er in 1954 wordt besloten om verder te gaan als Dameskoor “Door Eendracht Verbonden”.

Maar het ledental werd ook daardoor niet meer en als gevolg dat het bestuur in 1968 vraagt aan de leden om de volgende repetitie per lid een nieuw dameslid mee te brengen. De werving gaat in volle gang en tot ieders verbazing komen er nogal wat nieuwe leden op de volgende repetitie waaronder dames, maar het merendeel wordt gevormd door heren. Resultaat is dat het koor weer wordt omgevormd naar een Gemengde Zangvereniging.

geschiedenis1

Over D.E.V.

overdev1

Het doel van “D.E.V.” is het instuderen van meerstemmige vocale liederen om ten gehore te brengen bij concerten, concoursen, verzorgings-/verpleeghuizen en kerstzangdiensten.

Het ledenaantal op dit moment is 25 zangeressen en zangers. Enige jaren terug heeft een intensieve werving plaatsgevonden waarbij een aantal nieuwe leden zijn geworven.

D.E.V. werkt tegenwoordig mee aan kerkdiensten in de advents- en lijdenstijd, organiseert een dienst op stille zaterdag en heeft in 2016 een concert georganiseerd in Zalk – in het nieuwe Multifunctionele Dorpshuis “an de Steege” – waaraan werd deelgenomen door vier koren.

Marijn de Jong – Dirigent

De muzikale leiding van ons koor is in handen van Marijn de Jong. Hij is als musicus werkzaam in de regio Kampen. Als dirigent is hij verbonden aan het projectkoor Burgwalkerk – Open Hof, Kleinkoor Con Spirito en het Christelijk Overdagkoor Kampen. Tevens dirigeert hij Christelijk gemengde zangvereniging Tot nut en genoegen te Putten.

Als organist is hij verbonden aan de PKN te Kampen en tevens als vervangend organist voor de Broederkerk & Bovenkerk te Kampen. Tevens is hij organist van de Goede Herderkerk in Epe.

Zijn orgel-opleiding ontving hij van Bram Beekman, Lucas Lindeboom en Ab Weegenaar. Voor koordirectie volgde hij diverse malen de Kurt Thomascursus. Ook deed hij de applicatieopleiding koordirectie aan het Utrechts Conservatorium. Via de Schumann Academie deed hij examen in de algemene vakken.

Zijn muzikale praktijk omvat koor- en soloconcerten, koorbegeleiding, orgelspel bij rouw- en trouwdiensten en een lespraktijk.

marijndejong3