Het bestuur van D.E.V. Zalk heeft de volgende samenstelling:

Gerri van der Stouwe-Wienen
Voorzitter
gerrivdstouwe@gmail.com

Fenna Barneveld-Uitslag
Secretaris
j.barneveld1@hetnet.nl

Berendje van de Vosse-Ruitenberg
Penningmeester
bvosse@hotmail.com

Marinus van Pijkeren
2e voorzitter
mdvanpijkeren@gmail.com

Anita Rietberg-Schrooten
Algemeen bestuurslid
joh.rietberg@planet.nl

Marijn de Jong
Dirigent
marijndejong@gebruiktebladmuziek.nl